8 września br. w Hotelu Lagos w Zakopanem odbyło się posiedzenie Rady Polska Izba Turystyki – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

8 września br. w Hotelu Lagos w Zakopanem odbyło się posiedzenie Rady Polska Izba Turystyki

Spotkanie dotyczyło bieżących sprawy Izby. Omawiano plan działań i strategię na najbliższy czas. W spotkaniu uczestniczyła jako gość specjalny dyrektor CMRT, która zapoznała członków Rady z aktualnymi działaniami wynikającymi z realizacji zadania publicznego:

„KAMPANIA INFORMACYJNA I EDUKACYJNA MAJĄCA NA CELU PODNIESIENIE STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA, DOBRYCH PRAKTYK, KONKURENCYJNOŚCI I RZETELNOŚCI NA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH”, na które Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (jedna z 4 obok PIT organizacji branżowych, która powołała do życia inicjatywę CMRT) pozyskało dotację z budżetu państwa i ww. projekt realizuje właśnie w ramach CMRT.

W prezentacji podkreślono jak istotne jest, aby branża świadoma była swoich obowiązków prawnych i wynikających z niej konsekwencji w wypadku ich łamania, ale też benefitów, gdy działalność prowadzona jest w zgodzie z literą prawa. Zachęcono również do współtworzenia strony internetowej www.cmrt.com.pl, poprzez zadawanie pytań, zgłaszanie wątpliwości dot. prawnych aspektów prowadzenia działalności. Zebrane pytania pozwolą CMRT przygotować kompendium wiedzy, w postaci praktycznego podręcznika Q&A (pytania – odpowiedzi), z którego wszyscy będą mogli korzystać. Ten internetowy „podręcznik” opracowany przez branżowych ekspertów i prawników, zostanie zamieszczony następnie na stronie www CMRT w zakładce www.cmrt.com.pl/niezbednik-organizatora/.

Rada PIT została zapoznana również z procedurą zgłaszania on line (poprzez stronę www.cmrt.com.pl/zglos-sprawe/) nieprawidłowości i przypadków działania poza prawem. Dyrektor CMRT zachęciła do korzystania z narzędzi wypracowanych w ramach dofinansowanego przez MSiT zadania publicznego.

 

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności