Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

logo_glowna_cmrt
O NAS

CENTRUM MONITORINGU RYNKU TURYSTYCZNEGO

powstała z inicjatywy czterech organizacji zrzeszających przedsiębiorców z rynku turystycznego, reprezentujących obszar turystyki indywidualnej, grupowej, biznesowej i hotelarstwa oraz szeroko rozumianego przemysłu spotkań.

Organizacjami założycielskimi CMRT są:

 • Polska Izba Turystyki
 • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
 • Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel
 • Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether
Od 30.06.23 r. inicjatywa CMRT zyskała osobowość prawną, stając się Fundacją Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego (KRS 0001044650).

MISJA

Misją Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego jest profesjonalizacja branży i upowszechnianie dobrych praktyk na rynku usług turystycznych oraz wspieranie władz publicznych w dążeniu do eliminowania niezgodnych z prawem praktyk. CMRT realizuje swoją misję poprzez monitoring funkcjonowania rynku, ujawnianie nieprawidłowości, inicjowanie zmian w przepisach i upowszechnianie wiedzy dotyczącej prawa w turystyce mającej wpływ na bezpieczeństwo klientów.

WIZJA

Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego dąży do tego, aby podmioty branży turystycznej działały rzetelnie, zgodnie z prawem, dobrymi praktykami i zasadami konkurencyjności przy zachowaniu standardów mających wpływ na bezpieczeństwo klientów.

ZADANIA

Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego pełni funkcję edukacyjną w zakresie stosowania przez przedsiębiorców i innych uczestników rynku turystycznego regulacji prawnych, w szczególności ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Działalność CMRT skoncentrowana jest na realizacji następujących zadań:

 • Monitoring niezgodnych z prawem praktyk na rynku usług turystycznych.
 • Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie stosowania prawa w turystyce.
 • Kształtowanie dobrych praktyk w działalności na rynku usług turystycznych.
 • Upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy dot. prawa w turystyce.
 • Wyjaśnianie wątpliwości dot. stosowania przepisów prawa w turystyce.
 • Szkolenia skierowane do branży turystycznej, w zakresie prawa w turystyce.
 • Inicjowanie zmian w przepisach prawa w turystyce.

CMRT współpracuje m.in. z organami administracji publicznej, samorządami, izbami i stowarzyszeniami, organizacjami rynku ubezpieczeniowego i finansowego, organizacjami międzynarodowymi, mediami, ośrodkami edukacyjnymi.

CMRT podejmuje inicjatywy edukacyjne w sprawach stanowiących przedmiot swojej działalności. Na bieżąco i rzetelnie informuje rynek turystyczny o swoich działaniach.

Wobec jawnych naruszeń prawnych działania CMRT obejmują:

 • Zawiadomienie właściwego organu administracji publicznej o podejrzeniu prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w celu podjęcia odpowiednich działań.
 • Zawiadomienie właściwego organu administracji publicznej o podejrzeniu prowadzenia działalności wykraczającej poza zakres określony w rejestrze organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w celu podjęcia odpowiednich działań.
 • Zawiadomienie właściwego organu administracji publicznej o podejrzeniu prowadzenia działalności naruszającej przepisy o kategoryzacji obiektów hotelarskich i o nieuczciwej konkurencji.
 • Monitorowanie reakcji organu administracji publicznej w sprawach z zawiadomienia CMRT.

ORGANIZACJE ZAŁOŻYCIELSKIE CMRT

PATRONAT HONOROWY

PARTNER MERYTORYCZNY

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności