Czy działasz zgodnie z prawem? Sprawdź! – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

Czy działasz zgodnie z prawem? Sprawdź!

Mimo że od wejścia w życie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (1 lipca 2018 r.) minęło pięć lat, do tej pory wielu przedsiębiorców – również tych związanych z branżą MICE – nie do końca zdaje sobie sprawę, że część ich działalności podlega jej regulacjom. Przez to notorycznie naruszają oni przepisy, za co mogą zostać nałożone dotkliwe kary.

Jak pokazuje doświadczenie, kwestia ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a konkretnie to, kogo obowiązują jej zapisy, cały czas spędza sen z powiek zarówno samych organizatorów, jak i instytucji wyznaczonych do monitorowania rynku turystycznego. Dlatego dla każdego przedsiębiorcy działającego w tym sektorze najważniejszą rzeczą powinno być upewnienie się czy prowadzona przez niego działalność podlega reżimowi tejże ustawy. Jeśli tak – musi on jak najszybciej dokonać wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, prowadzonego przez właściwego dla miejsca prowadzonej działalności marszałka województwa oraz zadbać o właściwe zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności.

[…]

POBIERZ CAŁY ARTYKUŁ

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności