DYREKCJA I RADA CMRT – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

DYREKCJA I RADA FUNDACJI CMRT​

Edyta
Dróżdż

Dyrektor CMRT
Prezes zarządu Fundacji

Działaniami Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego kieruje Dyrektor, wspierany przez Radę CMRT, składającą się z ośmiu Członków, po dwóch przedstawicieli z każdej Organizacji Założycielskiej, posiadających pełnomocnictwa swoich Organizacji do ich reprezentowania.

Paweł
Niewiadomski

Członek Rady – Polska Izba Turystyki

Sebastian
Nasiłowski

Członek Rady – Polska Izba Turystyki

Łukasz
Adamowicz

Członek Rady – TUgether Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

Cezary
Wilemajtys

Członek Rady – TUgether Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

Olga
Krzemińska–Zasadzka

Członek Rady – Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel

Konrad
Wielgórski

Członek Rady – Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel

Krzysztof
Szadurski

Członek Rady – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Marcin
Mazur

Członek Rady – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

ORGANIZACJE ZAŁOŻYCIELSKIE CMRT

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności