Zgłoś sprawę – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

ZGŁOŚ SPRAWĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie przez podmioty, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną.

Zgłoszenie może zostać dokonane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu, który dokonuje zgłoszenia lub posiadać pisemne pełnomocnictwo do jego reprezentowania.

Przed wypełnieniem niniejszego formularza zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ

* pole obowiązkowe
** pole nieobowiązkowe, jednakże uzupełnienie pola przyśpieszy postępowanie

  A. KATEGORIA ZGŁOSZENIA*:

  B. DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO*:

  C. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA W IMIENIU PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO*:

  D. DANE PODMIOTU MONITOROWANEGO, OBJĘTEGO ZGŁOSZENIEM*:

  E. WSKAZANIE JAKI PRZEPIS ZOSTAŁ NARUSZONY PRZEZ PODMIOT MONITOROWANY*:


  F. OPIS PRAKTYK STOSOWANYCH PRZEZ PODMIOT MONITOROWANY, BUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI*:

  G. CZY PODMIOT ZGŁASZAJĄCY POINFORMOWAŁ PODMIOT MONITOROWANY, OBJĘTY ZGŁOSZENIEM, O ZARZUCANYCH NARUSZENIACH? **

  H. CZY PODMIOT MONITOROWANY ZAREAGOWAŁ NA OTRZYMANĄ OD PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO INFORMACJĘ?**

  I. ZAŁĄCZONE DOWODY NARUSZENIA PRZEPISÓW/USTAWY*
  (od 1 do 10 plików / limit wielkości pliku 5mb / dozwolone formaty plików: *.jpg; *.jpeg; *.png; *.doc; *.docx; *.pdf)

  J. ZGODY/OŚWIADCZENIA

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Właściwy FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE wkrótce będzie aktywny. Prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych, abyśmy mogli przesłać FORMULARZ ZGŁOSZENIA mailem.

   Dane Podmiotu Zgłaszającego i osoby upoważnionej do Zgłoszenia:

   Dane osoby upoważnionej do Zgłoszenia przez Podmiot Zgłaszający:

   Dane Podmiotu Monitorowanego, objętego Zgłoszeniem:


   INSTRUKCJA POPRAWNEGO ZGŁOSZENIA

   Uprzejmie informujemy, iż nie przyjmujemy anonimowych zgłoszeń. Aby zgłoszenie mogło zostać rozpatrzone, konieczne jest załączenie mat. stanowiących dowody naruszenia prawa, jak zdjęcia, print screen strony internetowej, ogłoszenia, ulotki, oferty itp. Skopiowanie linków do strony nie jest wystarczające. Jednocześnie zgłoszenie nie może zostać wysłane anonimowo, natomiast zgłaszający może wnioskować o zachowanie jego danych tylko do wiedzy CMRT.

   REGULAMIN PRZYJMOWANIA I OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ
   05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

   DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

   w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
   z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

   „Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
   na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

   © 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
   Realizacja: WOJTECH

   © 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
   Realizacja: WOJTECH

   Polityka prywatności