Biblioteka prawna – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

BIBLIOTEKA PRAWNA


Q&A - Regulacje prawne rynku usług turystycznych – zagadnienia i analizy

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny radzi – sprawdź czy organizator działa legalnie

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny radzi – ochrona podróżnego przed niewypłacalnością organizatora turystyki

Poradnik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – sprawdź zanim podpiszesz umowę z organizatorem turystyki

Kiedy usługi turystyczne tworzą imprezę turystyczną i jakie imprezy turystyczne są wyłączone spod przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych / Opracowanie PIT

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych / Stanowisko Rady PIT z 23.08.2023 r.

Stan prawa turystyki w Polsce - Praktyczne vademecum zarządzania i organizacji / dr Dominik Borek, Marek Migdal

Kompendium do nauki prawa turystyki - wybór aktów prawnych / dr Dominik Borek

Poradnik współpracy JST-NGO sektora turystyki - Kodeks Dobrych Praktyk / Marek Migdal
USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 511, 2185.)
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211, z 2022 r. poz. 2185.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności