„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych” otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych” otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT), w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40. budżetu Państwa – Turystyki w 2023 r., otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

Zgodnie z zawartą ze Stowarzyszeniem Organizatorów Incentive Travel, umową nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP z dnia 30.05.2023 r., w ramach projektu, Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w wysokości: 190 000 zł / całkowita wartość projektu: 211 750 zł, nadmieniona kampania realizowana jest przez SOIT w ramach inicjatywy Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego (CMRT).

Od 30.06.23 r. inicjatywa CMRT zyskała osobowość prawną, stając się Fundacją Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego (KRS 0001044650) i jako Fundacja kontynuuje realizację projektu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel rozpoczętego i realizowanego jeszcze jako inicjatywa branżowa.

W ramach zadania publicznego, CMRT zrealizuje szereg działań o charakterze edukacyjno – informacyjnym tj. uczestniczyć będzie w branżowych konferencjach, targach, spotkaniach i debatach eksperckich gromadzących przedstawicieli branży spotkań (travel, event, hospitality, MICE), przeprowadzi prezentacje i wykłady na uczelniach kształcących przyszłych praktyków zawodu oraz zainicjuje eksperckie artykuły w pismach branżowych. Wszystkie wymienione otrzymają wsparcie promocyjne w social mediach, aby ich zasięg był zwiększony. Podsumowaniem projektu będzie konferencja prasowa z udziałem praktyków branży oraz przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej.

Istotnym działaniem w realizacji oferty będzie budowa praktycznych narzędzi on-line w ramach strony www.cmrt.com.pl, przeznaczonych do szybkiej orientacji w przepisach prawa w turystyce oraz monitorowanie rynku usług turystycznych, pod kątem naruszeń przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 511, 2185) oraz innych ustaw odnoszących się do prawa w turystyce.

Grupa docelowa dla realizowanego zadania publicznego jest złożona. Adresatami realizowanych działań są przedsiębiorcy, m.in. biura turystyczne, podróży, agenci, agencje eventowe, incentive travel, organizatorzy wyjazdów w ramach szkółek sportowych, klubów, szkół językowych, tematycznych (itp.), organizatorzy pielgrzymek, kolonii, obozów dziecięcych, młodzieżowych. Odrębnymi grupą odbiorców są: klienci korporacyjni, firmy zamawiające usługi turystyczne oraz administracja publiczna (w tym przede wszystkim Urzędy Marszałkowskie). Działania i treści wykonane w ramach projektu będą również adresowane do klientów indywidualnych, poprzez publikację ich w mediach społecznościowych.

Realizacja zadania publicznego ma na celu informowanie o obowiązku przestrzegania prawa przy organizacji imprez turystycznych. Opisane w ofercie działania mają na celu uświadamiać o przepisach obowiązującego prawa, a tym samym o obowiązkach nałożonych na podmioty świadczące usługi w obszarze turystyki. Przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna nt. korzyści, jakie wynikają z przestrzegania przepisów dla przedsiębiorców, klientów indywidualnych/konsumentów, klientów korporacyjnych oraz ryzyka związanego z zaniechaniem stosowania przepisów przy organizacji imprez turystycznych. Wszystkie działania zaplanowane w ofercie mają na celu podniesienie wiedzy uczestników rynku nt. kluczowych aspektów prawnych oraz przyczynić się do zmniejszenia „szarej strefy” na rynku usług turystycznych. W efekcie podniesiona zostanie jakość i bezpieczeństwo organizowanych imprez dla uczestników, a branża turystyczna wzmocni swój wizerunek, jako respektująca obowiązujące prawo, mająca na względzie ochronę i bezpieczeństwo swojego klienta, który powinien być priorytetem dla przedsiębiorcy.

Niniejszy projekt to również promocja najlepszych praktyk w organizacji i zakupach usług turystycznych, z poszanowaniem prawa krajowego, jak również unijnego, równego traktowania dostawców usług oraz odpowiedniego zabezpieczenia od ryzyka i odpowiedzialności wobec uczestników tych wydarzeń.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności