Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Partnerem Merytorycznym CMRT – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Partnerem Merytorycznym CMRT

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obsługuje i prowadzi Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi dodatkowe zabezpieczenie finansowe dla klienta (podróżnego). Środki zgromadzone w funduszu, zabezpieczają interesy finansowe klientów na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub odwołania imprezy (wycieczki). Zabezpieczenie zadziała tylko wtedy, gdy organizator naszej imprezy, wyjazdu jest legalnie działającym przedsiębiorcą w myśl ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (z dn. 24 listopada 2017 r.).

To, czy przedsiębiorca działa legalnie jako organizator turystyki, tj. czy posiada wpis do ewidencji oraz stosowne zabezpieczenia zgodne z rodzajem oferowanych usług, sprawdzić możemy poprzez stronę CMRT, https://cmrt.com.pl/niezbednik-organizatora/, która bezpośrednio linkuje do strony www.tfg.ufg.pl

Przedsiębiorcy profesjonalnie zajmujący się organizowaniem imprez turystycznych lub ułatwianiem nabywania powiązanych usług turystycznych, są obowiązani odprowadzać składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od każdego uczestnika imprezy turystycznej lub korzystającego z powiązanych usług turystycznych. Wysokość składek uzależniona jest natomiast od kraju, w którym będzie odbywała się impreza turystyczna lub powiązana usługa turystyczna oraz od środka transportu, za pośrednictwem którego podróżni będą się przemieszczać do i z miejsca realizacji usług turystycznych.

Natomiast środki gromadzone na rachunku Turystycznego Funduszu Pomocowego wspierają samych organizatorów turystyki, umożliwiając im zwrot podróżnym (klientom) pieniędzy za imprezy niezrealizowane z powodu wystąpienia w Polsce lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, czego przykładem może być wojna w Ukrainie i imprezy odwołane z jej powodu.

Jak wskazuje UFG, zadaniem Funduszy jest ochrona obydwóch stron umowy o imprezę turystyczną: klienta i przedsiębiorcy organizującego imprezę. Celem zaś budowa zaufania klientów do polskiego sektora turystycznego i całej branży przemysłu spotkań i wydarzeń (MICE).

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności