Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego Fundacją – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego Fundacją

CMRT zyskało osobowość prawną stając się Fundacją Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego.

30 czerwca br. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Fundację do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń. Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0001044650.

Prezesem Fundacji została dotychczasowa dyrektor Centrum, Edyta Dróżdż, która będzie łączyć obie funkcje. Radę Fundacji stanowią: Barbara Czerwińska – Albin (PIT), Paweł Niewiadomski (PIT), Krzysztof Szadurski (IGHP), Marcin Mazur (IGHP), Olga Krzemińska Zasadzka (SOIT), Konrad Wielgórski (SOIT), Cezary Wilemajtys (RPSiW Tugether), Łukasz Adamowisz (RPSiW Tugether). Więcej informacji w zakładce O FUNDACJI.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności