CENTRUM MONITORINGU RYNKU TURYSTYCZNEGO ZAINAUGUROWAŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

CENTRUM MONITORINGU RYNKU TURYSTYCZNEGO ZAINAUGUROWAŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

26 stycznia 2023 r. w warszawskim hotelu Sofitel Victoria odbyła się konferencja prasowa, która zainaugurowała działalność Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego (CMRT), inicjatywy przedsiębiorców działających w sektorze usług turystycznych zrzeszonych w czterech organizacjach: Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP), Polskiej Izbie Turystyki (PIT), Stowarzyszeniu Organizatorów Incentive Travel (SOIT) i TUgether Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Ministerstwo Sportu i Turystyki poparło tę inicjatywę, udzielając jej Patronatu Honorowego.

Konferencję otworzył sekretarza stanu w  Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy. W spotkaniu prasowym wzięli również udział Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Marcin Różycki, wiceprezes POT, dr Dominik Borek, dyrektor departamentu Turystyki w MSiT, Marek Niechciał, członek zarządu w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Izabela Stelmańska zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego za cel postawiło sobie profesjonalizację branży turystycznej, poprzez edukację i współpracę interesariuszy tego rynku oraz doprowadzenie do lepszego egzekwowania prawa regulującego usługi turystyczne. W planach ma organizowanie konferencji, szkoleń podnoszących wiedzę prawną wśród przedsiębiorców branży turystycznej, ale też ich klientów. W ramach monitoringu, CMRT będzie przyjmowało zgłoszenia naruszeń prawa. Będzie to możliwe jedynie poprzez stronę www.cmrt.com.pl

Zgłaszający wypełni formularz. Zgłoszenia w formie donosów czy lakonicznych wpisów nie będą monitorowane. Przekazane zgłoszenia dadzą obraz jakie naruszenia są najczęstsze, które najbardziej szkodliwe społecznie, które z nich powinny zostać zgłoszone do Urzędów Marszałkowskich. Te swoiste „raporty o stanie przestrzegania prawa w turystyce” mają być użytecznym materiałem nie tylko dla mediów, ale przede wszystkim dla samej branży usług turystycznych, by realnie wpłynąć na poprawę reputacji, wiedzy i konkurencyjności branży. Powinny też być silnym głosem w dialogu z władzą.

Jako inicjatywa –­ startup, CMRT będzie sukcesywnie budować swoje zaplecze, struktury i narzędzia –­ w tym udoskonalać stronę www, by była jak najbardziej pomocna dla przedsiębiorców branżowych.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności