Konferencja Oddziału Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej PIT pt. „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży” – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

Konferencja Oddziału Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej PIT pt. „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży”

10 listopada br. w Warszawie odbyła się z konferencja zorganizowana przez Oddział Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej Polskiej Izby Turystyki pt. „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży” , z licznym uczestnictwem przedstawicieli krajowych biur podróży. Do dyskusji w ważnym temacie „Kto może organizować wypoczynek dzieci i młodzieży? Czyli o cienkiej granicy pomiędzy legalną organizacją imprez turystycznych a szarą strefą. Możliwe sankcje”, organizatorzy zaprosili między innymi przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki – dr Dominika Borka oraz z Ministerstwa Edukacji i Nauki  – p. Janinę Ewę Zalewską Steć a także, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego – p. Izabelę Stelmańską.

Ta debata wywołała gorącą dyskusję i potwierdziła jak istotną dla branży była inicjatywa konferencji i jak konieczna jest kontynuacja tematu w przyszłości. W programie konferencji znalazła się również prezentacja Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszechstronna usługa informowania, propagowania dobrych praktyk i profesjonalizacji usług turystycznych, którą oferuje CMRT  wpisuje w obszar, którego dotyczy konferencja. Dyrektor CMRT zaprezentowała narzędzia jakie CMRT oferuje przedsiębiorcom, zaapelowała o korzystanie z formularza na stronie internetowej www.cmrt.com.pl , poprzez który można zadawać pytania dotyczące niezrozumienia regulacji prawnych, wątpliwości  w interpretacji ustawy i innych, a także, aby zgłaszać zaobserwowane nieprawidłowości i działalność poza prawem.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności