Nowe czasopismo naukowe „Turystyka – zarządzanie, administracja, prawo” – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

Nowe czasopismo naukowe „Turystyka – zarządzanie, administracja, prawo”

Decyzją Ministra sportu i turystyki ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego „Turystyka – zarządzanie, administracja, prawo”. Jego wersja drukowana była dystrybuowana podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem w dniach 26-28 września 2023 r.

W numerze m. innymi materiał przygotowany przez Cenntrum Monitoringu Rynku Turystycznego:  POBIERZ

Czasopismo poświęcone jest zarządczym, administracyjnym i prawnym problemom szeroko rozumianego sektora turystyki. Jest ono odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców turystycznych, dotyczące trudności, jakie napotykają w dotarciu do aktualnych i wiarygodnych informacji na temat rozwiązań prawno-administracyjnych, które mają kluczowe znaczenie dla jednostek zaangażowanych w obsługę turystów i odwiedzjących. Czasopismo naukowe wydawane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności