Obowiązek informacyjny – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Państwa danych osobowych jest fundacja pod nazwą „Fundacja Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego” z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 457, 02-884 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0001044650 (dalej: „CMRT” lub „Administrator”).  W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail biuro@cmrt.com.pl lub telefonicznie pod  numerem: +48 538 340 004. 

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem formularza do kontaktu, będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. jakich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom, jak również nie będą przekazane do państw trzecich.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od kwestii poruszanych w treści wiadomości -prośby o kontakt nie dłużej niz 1 rok.

Mają Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
  6. przeniesienia Państwa danych osobowych

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez CMRT, ma Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. CMRT nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę biuro@cmrt.com.pl

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności