Powstanie inicjatywy „Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego” – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

Powstanie inicjatywy „Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego”

9 grudnia 2022r. inicjatywa „Obserwatorium Turystycznego” zmieniła kształt i przybrała nazwę Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego.


Organizacje założycielskie:

  • Polska Izba Turystyki,
  • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego,
  • Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel
  • Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.

zawarły w tym dniu Porozumienie, które wyartykułowało główne cele działalność Centrum:

CMRT pełni funkcję edukacyjną w zakresie stosowania przez przedsiębiorców i innych uczestników rynku turystycznego regulacji prawnych, w szczególności ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

 

Każda z założycielskich Organizacji wybrała spośród siebie dwóch Członów, którzy weszli w skład Rady CMRT. Funkcję dyrektora CMRT objęła Edyta Brykała. Na zdjęciach od lewej: Edyta Brykała – Dyrektor CMRT oraz Członkowie Rady CMRT: Paweł Niewiadomski – Prezes PIT, Olga Krzemińska-Zasadzka Prezes SOIT oraz Barbara Czerwińska-Albin – Prezes Oddziału Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej PIT.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności