Spotkanie z przedstawicielamiUrzędów Marszałkowskich – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

Spotkanie z przedstawicielami
Urzędów Marszałkowskich

13 czerwca br. w warszawskim hotelu Airport Okęcie, w ramach Meetings Week Poland 2023, odbyło się spotkanie CMRT z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich. Spotkanie miało na celu poznanie charakteru pracy urzędów i trudności z jakimi na co dzień borykają się urzędy administracji państwowej, w kwestii zgłoszeń nieprawidłowości dot. tzw. szarej strefy w turystyce. CMRT przedstawiło zebranym w jaki praktyczny sposób chciałoby pomóc branży, a przez to samym urzędom.

Misją CMRT jest upowszechnianie wiedzy o stosowaniu prawa przez usługodawców rynku turystycznego. Dyrektor Centrum przedstawiła między innymi schemat reagowania na zgłoszenia nieprawidłowości, jakie będzie stosowało CMRT. Zaproponowane rozwiązania spotkały się z aprobatą obecnych urzędników.

Nade wszystko ucieszyła ścieżka „naprawcza”, czyli docieranie do podmiotów, co do których wpłynie zgłoszenie o stosowaniu złych praktyk lub działanie poza prawem, wskazanie im nieprawidłowości, zwrócenie się z prośbą o wdrożenie środków naprawczych, aby przedsiębiorstwa te najszybciej jak to możliwe uzupełniły wszelkie braki i stały się podmiotem działającym wg wszystkich prawnych i branżowych standardów.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności