Święto Turystyki Motywacyjnej „INCENTIVE DAY” – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

Święto Turystyki Motywacyjnej „INCENTIVE DAY”

Incentive Day to nie tylko święto organizatorów podróży biznesowych, to także konferencja skierowana do ich klientów: korporacji, firm korzystających lub zamierzających wdrożyć do swoich strategii incentive travel, jako narzędzie marketingowe lub motywacyjne. Organizator wydarzenia, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, zadbał by podczas konferencji poruszono aktualne i ważne branżowe tematy. Dzień wypełniły zatem dyskusje o: dobrych praktykach w przetargach, terminowych płatnościach, procesach decyzyjnych towarzyszących wyborom ofert, o klauzulach RODO i NDA, zrównoważonym rozwoju, ESG, śladzie węglowym i wodnym.

Edyta Dróżdż (dyrektor CMRT) oraz Łukasz Adamowicz (Członek Rady CMRT i wiceprezes SOIT) zaprezentowali nową inicjatywę SOIT – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego, które będzie wspierać (między innymi) branżę incentive. W swoim wystąpieniu podkreślili nade wszystko jakie szkody przynosi branży działanie niektórych jej uczestników w tzw. szarej strefie. Jak ważnym jest, by turystyka biznesowa /  incentive travel,  stała się przykładem najwyższego profesjonalizmu, nie tylko poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań przyjaznych planecie, czy też dzięki innowacyjnym technologiom, ale nade wszystko.., oferując swe usługi legalnie, czyli zgodnie z prawnymi wytycznymi, zawartymi w ustawie o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 

Dla przedsiębiorców stowarzyszonych w SOIT, temat oczywisty, ponieważ wszyscy członkowie stowarzyszenia działają w zgodzie z zaleceniami ustawy. Jednak dla niektórych z zaproszonych gości nie wszystko było jasne, co tym bardziej uświadomiło zebranym jak ważne jest, by te zagadnienia przybliżać kupcom usług oraz managerom kontraktującym usługi turystyczne w korporacjach, przy każdej nadarzającej się okazji:

– kto i dlaczego powinien posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki;

– czym jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy i dlaczego posiadanie go przez organizatora powinien sprawdzić (i doceniać) klient biznesowy;

– dlaczego działy zakupów, przeprowadzające przetargi, powinny włączyły w kryteria wyboru dostawcy usługi (agencji travel/incentive/eventowej) kryterium: „posiada wpis do ewidencji oraz stosowne do tego zabezpieczenia TFG i TFP” .

Incentive Day odbył się 12 czerwca br. w Klubie Sosnowym w Warszawie.

Więcej informacji: https://incentiveday.pl/

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności