Polska Izba Turystyki – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

Polska Izba Turystyki

Brief info

Polska Izba Turystyki to największa ogólnopolska organizacja reprezentująca interesy branży turystycznej.

Obecność wśród jej członków największych biur podróży i agencji turystycznych pozwala nie tylko prowadzić silny lobbing na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego w Polsce, ale przede wszystkim ochronić interesy całej branży. Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu Izba jest liderem środowiska w kontaktach z administracją państwową na szczeblu regionalnym (dzięki oddziałom terenowym) i ogólnopolskim. Aktywnie i z powodzeniem uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących branży turystycznej i upowszechnia zasady etyki w działalności biznesowej. Monitoruje nieuczciwe praktyki na rynku i wyjaśnia wątpliwości dotyczące stosowania prawa w biznesie turystycznym.

Aby skuteczniej reprezentować interesy poszczególnych segmentów branży turystycznej Izba powołała trzy oddziały:
- Oddział Turystyki Przyjazdowej,
- Oddział Turystyki Wyjazdowej,
- Oddział Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej.

Polska Izba Turystyki zabiega w kraju i na forum międzynarodowym, by turystyka była traktowana jako istotny sektor gospodarki. Jest członkiem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA), reprezentującej interesy około 130 tysięcy agentów turystycznych i organizatorów turystyki w całej Europie. Prezes Izby Paweł Niewiadomski zasiada w zarządzie ECTAA nieprzerwanie od roku 2016, przez dwie kadencje (2018-2022) pełnił w nim funkcję prezesa.

Działalność Polskiej Izby Turystyki jest wielokierunkowa. Członkami Organizacji są najważniejsze i największe biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, producenci oprogramowania przeznaczonego dla turystyki oraz systemów rezerwacyjnych, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności