Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether

Brief info

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń powstała 21 lipca 2020 roku i zrzesza uczestników przemysłu spotkań
i wydarzeń z 6-ciu głównych obszarów: Event/ organizacja wydarzeń/, Konferencje/ Kongresy, Incentive Travel /wyjazdy motywacyjne i biznesowe, Hotele, Rozrywka oraz Branża ślubna wraz z usługami towarzyszącymi.

W dniu 15 grudnia 2021 roku, w siedzibie Pracodawców RP, odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Założycielskiego Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether, tym samym Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń przekształciła się w federację skupiającą 15 czołowych organizacji branżowych, reprezentujących ponad 2000 podmiotów z przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce.

Federacja RPSiW TUgether reprezentuje interesy kilkunastu branż w przestrzeni publicznej. To wspólny, merytoryczny i mocny głos oraz siła argumentów całego sektora odpowiadającego za 1,5-3 % PKB.
Jej celem jest m.in. stałe podnoszenie świadomości tego sektora i jego specyfiki. Rada pracuje nad pozyskiwaniem narzędzi, środków i szukaniem partnerów w procesie odbudowy po pandemii. Jej zadaniem jest również budowanie świadomości znaczenia branży wśród państwowych decydentów, uczestników rynku i opinii publicznej, podkreślanie roli przemysłu spotkań i wydarzeń w polskiej gospodarce, budowanie jego innowacyjnego potencjału i wspieranie transferu wiedzy.

Organizacje zrzeszone w RPSiW TUgether:
Polskie Hotele Niezależne
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich
Polska Izba Przemysłu Targowego
Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych
Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji
Stowarzyszenie Branży Eventowej
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych
Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel
Stowarzyszenie SITE Polska
Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
Związek Organizatorów Sportu Masowego

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności